Archiv rubriky: Nezařazené

Seminář k aktualizaci podmínek dotace Nová zelená úsporám

Dne 7.6. 2023 proběhl seminář  o aktualizaci podmínek k dotaci Nová zelená úsporám, kterého se účastnilo na 60 statutárních zástupců SVJ.

Materiály:

Prezentace_NZU23_podminky_od_zari_2023_s_parametry

ČSOB – BDSVJ Úvěrování FVE 2023a

ČSOB seminář SBD 2023

S-Power – Prezentace bytové domy

Stavoprojekta – Přednáška 6_2023 Znojmo

 

Hromadná úprava předpisu úhrad

Bydlící obdrželi nové  předpisy, které zahrnují razantní zvýšení cen dodavatelů. Úprava předpisů byla provedena z naměřených hodnot vyúčtování roku 2021 a cen pro rok 2023. Také bylo přihlédnuto k Vašim přeplatkům, respektive, zda současná výše vašich záloh je dostatečná. Snažili jsme se, aby navýšení cen energií se Vás dotklo minimálně. Pokud se budete chtít v budoucnu vyhnout případným nedoplatkům, kontaktujte nás za účelem úpravy předpisu úhrad.
Snižovat zálohy nelze, neboť každé SVJ musí svému dodavateli uhradit předepsané zálohy. A tedy požadavek na nižší zálohy by museli dorovnat sousedé – spoluvlastníci z bytového domu (SVJ).
Např.:
Erding a.s. navyšuje cenu z 585Kč za GJ na 878 Kč v roce 2023, tj o 49 %.
Znojemská tepelná společnost navyšuje cenu GJ z 560 Kč na 1490 Kč, tj. o 166 % více než v r. 2022.
Vodárenská akciová společnost stanovila cenu vody na 133 Kč/m3, tj. o 33 % více než v r. 2022.
Pojištění, které se nezvyšovalo několik let, se pro rok 2023 se navyšuje o 30%.

Nové zálohy byly vypočteny ze spotřeb roku 2021 takto:

[množství jednotek z r.2021] * [cena r. 2023]   /   12  =  [nová měsíční záloha]

Po obdržení vyúčtování roku 2022 a jeho odsouhlasení v květnu 2023, případně s ohledem na vývoj cen, mohou být opět Vaše spotřeby a stanovené zálohy znovu upraveny.

Fotovoltaika na střeše domu

Slunce jako zdroj energie lze přeměnit i pro užití ve společenství vlastníků, a to např.: 

  • ohřev teplé vody
  • výroba tepla
  • osvětlení společných prostor
  • provoz výtahů
  • užití elektřiny v jednotlivých bytech

Zatímco první 4 využití slouží vždy všem, podle stávající legislativy je nutný 100 % souhlas a užití elektřiny v domácnostech a náročná instalace. To by se mělo změnit s novými Pravidly trhu s elektřinou, kdy z nainstalovaných panelů budou moci odebírat elektřinu i jednotlivé domácnosti.

408/2015 Sb. Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou (zakonyprolidi.cz)

VKP – PRAVIDLA TRHU S ELEKTŘINOU

Obyvatelé paneláků ušetří. Budou moci sdílet elektřinu z vlastní fotovoltaiky

Fotovoltaika na střeše přinese pro SVJ a družstva nové možnosti

TOP 6: Nejlepší fotovoltaické elektrárny

Nejčastější poruchy fotovoltaiky. Jak se s nimi vypořádat

 

 

Povinnost instalovat indikátory, měřiče tepla a vodoměry na teplou vodu s dálkovým odečtem

V září 2021 byla přijata novela zákona č. 406/2000 Sb. kde byly doplněny do § 7 odstavce 10 až 12 ve znění s účinností 1.1.2022:

§7
4) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce jsou dále povinni

e) vybavit, v případě bytových domů a víceúčelových staveb s dodávkou tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo s ústředním vytápěním nebo chlazením anebo společnou přípravou teplé vody každý byt a nebytový prostor přístroji registrujícími dodávku tepelné energie, kterými jsou stanovená měřidla podle zákona o metrologii anebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, v rozsahu a způsobem podle prováděcího právního předpisu; vlastníci a uživatelé bytů nebo nebytových prostor jsou povinni na základě výzvy vlastníka budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů

(10) Požadavky podle odstavce 4 písm. e) nemusí být splněny v případě

a) budov, kde je instalován sálavý systém vytápění s konstrukcí podlahového, stropního nebo stěnového vytápění a existují technické překážky k instalaci a vhodnému používání přístrojů registrujících dodávku tepelné energie nebo regulujících takový systém vytápění, Celý příspěvek

PF 2020

V době od 27.12. do 31.12 čerpáme dovolenou a 10.1.2020 bude z důvodu  přechodu na nový informační systém omezený provoz. 
děkujeme za pochopení.