Seznam právních předpisů

72/94 Sb. Úprava některých spoluvlastnických vztahů k budovám a některých vlastnických vztahů k bytům a nebytovým prostorům a doplnění některých zákonů (zákon o vlastnictví bytů) – zrušen
194/2007 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a pro přípravu teplé užitkové vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům
366/2010 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie na jednotlivá odběrná místa
372/2001 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele
345/2002 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu
148/2007 Sb. Vyhláška, o energetické náročnosti budov
40/64 Sb.
89/2012 Sb.
Občanský zákoník – zrušen
Nový OZ platný od 1.1.2014
513/91 Sb. Obchodní zákoník – zrušen
183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií
458/2000 Sb. Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
13/97 Sb. O pozemních komunikacích
201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)
116/90 Sb. O nájmu a podnájmu nebytových prostor – zrušen
136/85 Sb. O finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví-zrušen
 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
od 1.1.2014
 120/2001 Sb. exekuční řád

Portál veřejné správy-vyhledávání

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..