Soused chce vědět, kdo v mém bytě bydlí. Má na to právo?

dle občanského zákoníku, viz níže, existuje povinnost informovat o osobách zdržujících se v bytě. I když adresa je většinou k ničemu, zvláště odkazuje-li do „Humpolce“, je lépe předat telefon, případně email, neboť v případě havárie se snáze domluvíme po telefonu.

§ 1177
Vlastník jednotky oznámí bez zbytečného odkladu osobě odpovědné za správu domu a pozemku (dále jen „osoba odpovědná za správu domu“) své jméno, bydliště, jméno a bydliště osoby, které přenechal byt k užívání na dobu nikoli přechodnou, a počet osob, které budou mít v bytě domácnost. To platí i v případě změny těchto údajů.

§ 1178
(1) Osoba odpovědná za správu domu vede seznam vlastníků jednotek a osob, kterým vlastník přenechal byt k užívání, v rozsahu stanoveném v § 1177.

(2) Požádá-li o to vlastník jednotky, sdělí mu osoba odpovědná za správu domu jméno a bydliště kteréhokoli vlastníka jednotky nebo osoby, které přenechal byt k užívání.