Archiv rubriky: časté dotazy

Přechod dluhů na nového vlastníka

Koupí bytu na nového nabyvatele přecházejí i dluhy s užíváním minulého vlastníka. Jsou to neuhrazené zálohové platby spojené s užíváním bytu, vyúčtování topné sezony, příspěvky na správu domu a pozemku.

Nový vlastník by měl obdržet od původního vlastníka či správce domu potvrzení, jaké konkrétní závazky a pohledávky na nej přecházejí.

Celý příspěvek

Údržba a opravy společných částí, které užívá vlastník jednotky

Občanský zákoník stanoví, že vlastník jednotky zajišťuje a hradí údržbu a opravy těch společných částí, které má ve výlučném užívání, a to 

  • které jsou uvnitř bytu jako podlahy, dveře, okna včetně kování, výměny ventilů u rozvodů, bytová měřidla podléhající metrologickému osvědčení
  • které má ve výlučném užívání (balkon, lodžie, terasa, topení)
  • užívá-li další místnosti, např. kočárkárnu, je povinen přispívat do fondu dohodnutou částkou na shromáždění vlastníků

Celý příspěvek

Společné části, změna prohlášení

Koupí bytu se stává vlastník jednotky členem společenství a musí  respektovat pravidla tohoto společenství, na kterých se vlastníci většinově (dle stanov) usnesou.

Občanský zákoník definuje společné části, na kterých vlastník musí hradit náklady spojené s jejich údržbu. 

Společné části

§ 1160

(1) Společné jsou alespoň ty části nemovité věci, které podle své povahy mají sloužit vlastníkům jednotek společně.

Celý příspěvek

Soused chce vědět, kdo v mém bytě bydlí. Má na to právo?

dle občanského zákoníku, viz níže, existuje povinnost informovat o osobách zdržujících se v bytě. I když adresa je většinou k ničemu, zvláště odkazuje-li do „Humpolce“, je lépe předat telefon, případně email, neboť v případě havárie se snáze domluvíme po telefonu.

§ 1177
Vlastník jednotky oznámí bez zbytečného odkladu osobě odpovědné za správu domu a pozemku (dále jen „osoba odpovědná za správu domu“) své jméno, bydliště, jméno a bydliště osoby, které přenechal byt k užívání na dobu nikoli přechodnou, a počet osob, které budou mít v bytě domácnost. To platí i v případě změny těchto údajů.

§ 1178
(1) Osoba odpovědná za správu domu vede seznam vlastníků jednotek a osob, kterým vlastník přenechal byt k užívání, v rozsahu stanoveném v § 1177.

(2) Požádá-li o to vlastník jednotky, sdělí mu osoba odpovědná za správu domu jméno a bydliště kteréhokoli vlastníka jednotky nebo osoby, které přenechal byt k užívání.

Kouření sousedů na balkoně domu. Jak se bránit obtěžování kouřem?

Jak na souseda, který kouří na balkoně a kouř vniká do vašeho bytu a znepříjemňuje vám život, nemůžete větrat. Domluva nepomáhá. 

Společenství může přijmout usnesení o omezení kouření ve všech společných prostorách, včetně balkonů, neboť balkony jsou společná část domu. Jako u každého obtěžování existují tyto možnosti při hrubém porušování zásady občanského soužití: 

  • přestupková komise místního obecního úřadu
  • policie ČR 
  • žaloba na zákaz imisí dle ustanovení §1013 zákona 89/2012 Sb. (NOZ)

Celý příspěvek