Elektronizace dokumentů

Elektronický podpis 
– je nástroj pro identifikaci a autentizaci v prostředí internetu.

Proč elektronický podpis:
 – nemusíte osobně na úřady

Více podrobností získáte v článcích:


Otázky a odpovědi, opravy: