Hromadná úprava předpisu úhrad

Bydlící obdrželi nové  předpisy, které zahrnují razantní zvýšení cen dodavatelů. Úprava předpisů byla provedena z naměřených hodnot vyúčtování roku 2021 a cen pro rok 2023. Také bylo přihlédnuto k Vašim přeplatkům, respektive, zda současná výše vašich záloh je dostatečná. Snažili jsme se, aby navýšení cen energií se Vás dotklo minimálně. Pokud se budete chtít v budoucnu vyhnout případným nedoplatkům, kontaktujte nás za účelem úpravy předpisu úhrad.
Snižovat zálohy nelze, neboť každé SVJ musí svému dodavateli uhradit předepsané zálohy. A tedy požadavek na nižší zálohy by museli dorovnat sousedé – spoluvlastníci z bytového domu (SVJ).
Např.:
Erding a.s. navyšuje cenu z 585Kč za GJ na 878 Kč v roce 2023, tj o 49 %.
Znojemská tepelná společnost navyšuje cenu GJ z 560 Kč na 1490 Kč, tj. o 166 % více než v r. 2022.
Vodárenská akciová společnost stanovila cenu vody na 133 Kč/m3, tj. o 33 % více než v r. 2022.
Pojištění, které se nezvyšovalo několik let, se pro rok 2023 se navyšuje o 30%.

Nové zálohy byly vypočteny ze spotřeb roku 2021 takto:

[množství jednotek z r.2021] * [cena r. 2023]   /   12  =  [nová měsíční záloha]

Po obdržení vyúčtování roku 2022 a jeho odsouhlasení v květnu 2023, případně s ohledem na vývoj cen, mohou být opět Vaše spotřeby a stanovené zálohy znovu upraveny.