Usnesení ze dne 17.5. 2011

Usnesení shromáždění delegátů stavebního bytového družstva ZNOJEMČAN konaného dne 17.5.2011

Shromáždění delegátů  stavebního bytového družstva ZNOJEMČAN

A/ schvaluje
1/zprávu o činnosti PD
2/zprávu KK o činnosti
3/zprávu mandátové komise
4/rozdělení zisku za rok 2010 takto: 700.000,00     Kč  fond odměn   272.066,58     Kč  sociální fond
5/řádnou účetní závěrku
6/navržený finanční objem odměn PD a KK ve výši 200.000,- Kč
7/směrnici o nájemném z bytů a platbách spojených s užíváním bytů ve znění   vyhl.č.85/1997 sb.

B/ bere na vědomí
1/zprávu o výsledcích hospodaření
2/stanovisko kontrolní komise k výsledkům hospodaření
3/zprávu volební komise,podle níž byli do orgánů družstva zvoleni tito členové družstva:
Nově zvolení členové představenstva:Ing.Aleš Čeleda
Ing.Miloslav Kuchtík
Ing.Petr Čada
Marie Machylová
Ing.Libor Lendler
Jan Alexa  DiS
Jana Valášková
Jaroslav Šimeček
Mgr.Bohumil Dolejský

Nově zvolení členové kontrolní komise:Oldřich Houška
Eva Bencová
JUDr.Eva Kavalcová
Mgr.Zdeněk Gaja
Ing.Luděk Pokorný