Archiv rubriky: Oznámení

Znojemská tepelná společnost upravuje cenu

Znojemská tepelná společnost upravuje v důsledku snižování cen plynu cenu výroby tepelné energie a to z 1490 Kč na 1290 Kč za GJ. 

Vzhledem k probíhajícímu vyúčtování topné sezony 2022, které klienti obdrží do konce dubna bude možné provést úpravu předpisu úhrad spojených s užíváním bytu až po odsouhlasení tohoto vyúčtování. 

zdroj: https://znojemskatepelna.cz/

Zobrazit příspěvek

Poplatky za komunální odpad

K 1.1.2021 nabyl účinnosti nový zákon o odpadech („OdpadZ“). Zákon v souladu s evropskými směrnicemi upravuje komplexně pravidla odpadového hospodářství v ČR. Mimo jiné upřesňuje povinnosti původců odpadu a přináší i některé další změny.
  Poplatky za komunální odpad jsou nově upraveny pouze v zákoně o místních poplatcích (ZMístPopl). Až do konce r. 2021 mohly obce vybírat poplatek za komunální odpad podle dosavadních pravidel. Ke konci roku 2021 však staré vyhlášky obcí pozbyly platnosti. Obce tak musely nejpozději do 1.1.2022 Celý příspěvek

Požární ochrana bytového domu.

Chodba a schodiště domu je úniková cesta. Bohužel často se zde nachází předměty, které tam nepatří.

Hasičský a záchranný sbor odpovídá:

 Jak je to s umisťováním předmětů na únikových cestách?

Jak je to s uzamykáním vchodových dveří v bytovém domě?

 Jaká může být výše sankce pro společenství vlastníků bytových jednotek za porušování vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve společných prostorách bytového domu?

Dotazy týkající se problematiky zajištění požární bezpečnosti bytových domů