Změny v Občanském zákoníku od 1.7.2020

  • zrušení předkupního práva
  • změna práv a povinností vlastníka jednotky
  • přechod dluhů na nabyvatele jednotky
  • změna prohlášení vlastníka a nucený prodej bytové jednotky

Podrobnější popis v článku časopisu