Na kontrolu kotlů na tuhá paliva zbývají už jen necelé dva měsíce

Dle zákona  č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. h) je každý majitel spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu, povinen provádět jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. Podle ustanovení § 41 odst. 15 musí první kontrola proběhnout nejpozději do 31. 12. 2016.

Každý majitel kotle tak musí ve svém regionu najít technika, který může provést kontrolu právě toho jeho kotle.

Seznam techniků oprávněných provést kontrolu zjistíte u výrobce vašeho kotle, nebo na stránkách Asociace podniků topenářské techniky.

 Základní prohlídka trvá cca hodinu. Její cena se pohybuje od 500 do 1500 Kč, je individuální a není zákonem stanovená.

 Provedená kontrola nenahrazuje zprávu z provedení kontroly a čištění spalinových cest a naopak

 Pokud obecní úřad provede kontrolu a nebudete moci předložit osvědčení o kontrole, může Vám uložit pokutu až do výše 20 tisíc korun.