Proč doporučujeme osadit za vodoměr zpětnou klapku?

Zpětná klapka je důležitou součástí rozvodů vody především u bytových domů s rozvodem studené a teplé vody, které jsou napojené na centrální ohřev vody (kotelny). Zamezuje tak zpětnému proudění vody, kdy při rozdílném tlaku v potrubí studené a teplé vody dojde za určitých podmínek k přetlačení studené vody do teplé.

Výsledkem je menší náměr na vodoměrech se studenou vodou a větší náměr na vodoměrech s teplou vodou, dále při instalované cirkulaci teplé vody dojde k mísení obou médií a tím dojde ke snížení teploty teplé užitkové vody na výstupu v ostatních bytech.

Častou příčinnou jsou osazené nekvalitní pákové baterie, kdy dochází k horšímu směšování vody a v horším případě může dojít k propouštění vody mezi přítokem teplé a studené vody i v zavřeném stavu. Takovou baterii poznáte podle toho, že se vodoměry mírně otáčí, i když není v bytě žádná spotřeba.

Stejně tak mohou zpětné proudění způsobit i zanesené perlátory, nebo napojení praček a myček na vodovodní baterii.

Samozřejmě by se nemělo zapomínat, že osazením zpětné klapky zamezíme podobnému problému u hlavních vodoměrů, které jsou osazeny ve vodovodních šachtách před bytovým domem. Na těchto vodoměrech může změna tlaku v potrubí způsobit větší náměr, protože dochází k tzv. pulzaci směru vodního toku. V praxi to pak vypadá tak, že na bytových vodoměrech je menší náměr než na hlavním vodoměru. Důležité je však předem vyloučit únik vody na vodovodní přípojce.