Tiskopisy

Výměna bytů – schvaluje představenstvo
Žádost o podnájem družstevního bytu – schvaluje předseda představenstva
Dohoda o podnájmu bytu – podnájemník – přikládá se k žádosti o podnájem družstevního bytu
Přihláška za člena družstva – schvaluje představenstvo
Žádost o ukončení členství – dohoda mezi členem a družstvem
Smlouva o převodu družstevního podílu – družstvo bere na vědomí (nepodléhá souhlasu družstva)
Dohoda rozvedených manželů o nájmu družstevního bytu – družstvo bere na vědomí
Žádost o převod vlastnictví bytu – předkládá člen družstva
Žádost o převod vlastnictví garáže – předkládá člen družstva

 

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.