Změny ve zpracování Průkazu energetické náročnosti budov

Změny ve zpracování Průkazu energetické náročnosti budov (PENB)
dle zákona č. 406/2000 Sb. a jeho novely č. 103/2015 Sb.

Společenství vlastníků jednotek (SVJ) nebo vlastník budovy:

 • má povinnost opatřit si PENB při prodeji nebo pronájmu celé budovy nebo při prodeji její ucelené části (byt, garáž, nebytový prostor atd.)
 • má povinnost od 1. ledna 2016 opatřit si PENB i při pronájmu ucelené části budovy
 • má povinnost předložit PENB nebo jeho ověřenou kopii možnému kupujícímu a nájemci budovy nebo ucelené části budovy před podpisem smlouvy
 • má povinnost předat PENB nebo jeho ověřenou kopii kupujícímu a nájemci budovy nebo ucelené části nejpozději při podpisu kupní smlouvy
 • má povinnost zajistit uvedení klasifikační třídy ukazatele v informačních a reklamních materiálech při prodeji a při pronájmu budovy nebo její ucelené části
 • má povinnost opatřit si PENB pokud dojde k větší změně bytového domu (např. při rekonstrukci obálky budovy nad 25% její plochy – zateplení, výměna oken; změna vytápění – chlazení, přípravy teplé vody atd.)

Vlastník jednotky:

 • má povinnost předložit PENB nebo jeho ověřenou kopii při prodeji nebo pronájmu jednotky možnému kupujícímu nebo nájemci jednotky před uzavřením kupních nebo nájemních smluv
 • má povinnost předat PENB nebo jeho ověřenou kopii při prodeji nebo pronájmu jednotky možnému kupujícímu nebo nájemci jednotky při podpisu kupní nebo nájemní smlouvy má povinnost zajistit uvedení klasifikační třídy ukazatele v informačních a reklamních materiálech při prodeji a při pronájmu budovy nebo její ucelené části
 • má povinnost zajistit uvedení klasifikační třídy ukazatele v informačních a reklamních materiálech při prodeji a při pronájmu jednotky
 • Pokud nebyl vlastníkovi jednotky na písemné vyžádání předán průkaz, může PENB nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepla pro byt za uplynulé roky

Informace pro všechny:

 •  PENB zpracovaný pro budovu je také průkazem pro ucelenou část této budovy včetně jednotky
 • Pokud by Společenstvím vlastníků jednotek nebo vlastníkem budovy nedošlo k předání PENB vlastníkovi jednotky po jeho písemném vyžádání, může vlastník jednotky tuto skutečnost nechat prošetřit u Státního energetického úřadu
 • Došlo ke zrušení povinnosti § 7a odst. 1 písm. c) zákona zpracovat průkaz pro bytové domy dle energeticky vztažné plochy. Pro budovy nad 1500 m2 celkové energeticky vztažné plochy, které měli splnit povinnost do 1. ledna 2015 je tato povinnost stále platná.
(zpracoval L. Haviger)