Archiv rubriky: Pro bydlící

Sberbank CZ – a co dál.

Česká národní banka dnes zahájila kroky směřující k odejmutí povolení společnosti Sberbank CZ, a.s. působit jako banka.

Vklady klientů ve Sberbank CZ jsou ze zákona pojištěny do výše 100 000 EUR na jednoho klienta (cca 2,5 mil. Kč).

Výplatu náhrad vkladů bude organizovat Garanční systém finančního trhu prostřednictvím finanční instituce, kterou určí. Garanční systém musí spustit výplatu do 7 pracovních dnů od rozhodného dne, tj. ode dne, kdy obdrží písemné oznámení České národní banky o neschopnosti banky v krizi dostát závazkům vůči klientům.

Jak dál s  úvěrem? Dle vyjádření bankéřů je úvěry třeba splácet dál, nebo se klient dostane do registru dlužníků! Úvěry koupí některá jiná banka a ta stanoví nové podmínky. Rozhodně nedlužit.

Co s mými penězi, které posílám  do krachující banky? Založit účet u jiné banky a posílat peníze tam, abych mohl platit svoje závazky vůči dodavatelů služeb, které odebírám.

Kdy dostanu svoje peníze ze Sberbank?  Garanční fond začal (9.3.2022) prostřednictvím Komerční banky vyplácet vložené peníze.