Přezkoušení vodoměrů

Dle Vyhlášky č. 285/2011 Sb. doba platnosti ověření bytových vodoměrů na studenou i teplou je 5 let.

V minulých letech byl přezkušován vodoměr kontrolním odběrem vody do cejchované nádoby a porovnávalo se množství odebrané vody a stavem na vodoměru. V nynější době tento postup
se již nepoužívá, protože se měřil jen jeden průtok.

Jen autorizované metrologické středisko pro ověřování stanovených měřidel v oboru měřidel protečeného množství vody může vyřknout verdikt, zda vodoměr splňuje nebo nesplňuje požadavky
Opatření obecné povahy.
příloze č.1  –  vodoměr nesplňuje požadavky na průtok, proto nesplňuje požadavky stanovené

Opatřením obecné povahy.
příloze č.2  –  vodoměr splňuje požadavky na průtok, je však prošlá životnost vodoměru, a proto nesplňuje požadavky stanovené Opatřením obecné povahy

Závěrem:
Je nutné dodržovat výměnu vodoměru, vyhnete se nepříjemností související s prošlým vodoměrem.
Přezkoušení bytové vodoměru přijde asi na 600,- Kč.

Budete-li požadovat přezkoušení hlavního vodoměru v bytovém domě může nastat:
– vodoměr nevyhovuje – přezkoušení vodoměru hradí Vodárenská akciová společnost, a.s.
– vodoměr vyhovuje – zaplatíte přezkoušení,  cena se pohybuje do 2 500,- Kč
Příloha č. 1
Příloha č. 2

(zpracoval Ing. J. Veselý)