Potřebujete s námi komunikovat, něco zařídit

Vážení klienti, dovolujeme si Vás požádat, abyste při komunikaci s  námi upřednostnili emaily nebo telefonní hovory. 

Shromáždění vlastníků je možné organizovat jen vyhovuje-li aktuálním nařízením vlády, ale v případě nutnosti, lze nyní využít zákona 191/2020Sb. §19-22, tj. odsouhlasit usnesení per rollam, jehož platnost byla prodloužena do 30. června 2021. Skončilo-li funkční období člena voleného orgánu do 30.12.2020, prodlužuje se funkce automaticky do uplynutí 3 měsíců po skončení mimořádných opatření.  Schválení „rozhodnutí mimo shromáždění“ Vám pomůžeme připravit, neváhejte nás kontaktovat pro nachystání potřebných dokumentů.

Aktuální informace: usnesení vlády

Pro email použijte příslušné příjmení bez diakritiky, např.: novak@znojemcan.cz

 havarijní služba   603 168 865  
 informace k SVJ  603 491 281 Hrdličková
 technik město sever  736 727 282   Veselý
 technik jih  725 568 465  Bártiková
 technik venkov  603 490 895  Haviger
 převody bytů do vlastnictví  515 262 064  Vránová
 předpis nájmu a služeb  515 262 063  Vernarská
 vedoucí účtárny  773 926 291  Jelínková
ředitel  602 446 289 Uhlíř