Správa SVJ

Pro společenství vlastníků jednotek zajišťujeme komplexní správu, tj. vedení podvojného účetnictví  včetně daňového přiznání, roční závěrku. Dále zajišťujeme opravy, údržbu, revize, dodávky služeb a výhodné pojištění.

Podmínky správy  SVJ :

I. Žádost o správu SVJ na představenstvo – souhlas (podpisy) nadpoloviční většiny vlastníků.

Po projednání Vaší žádosti v představenstvu družstva Vám sdělujeme, že budeme provádět správu Vašeho SVJ a to za předjednaných podmínek pro nově příchozí domy od 1.1.2017 za cenu 170 Kč (140,50 Kč+DPH v platné sazbě) nebo dle sazebníku. Za roční závěrku SVJ účtujeme Kč 1.000 + DPH.

II.   Dále je nutno dodat tyto doklady (postačují kopie) a zajistit:

  1. Výpis z OR SVJ (vyhledat na justice.cz)
  2. Smlouva o účtu SVJ v ČSOB nebo bude zřízen před uzavřením smlouvy o správě – rozšíření podpis. vzoru pro 1  zástupce SBD
  3. Prohlášení původního vlastníka, údaje o velikosti a skladbě jednotek v domě
  4. Návrh na stanovení záloh na služby (dle spotřeby v bytech), fond oprav (dle spoluvlastnických podílů, průměrně 10-12 Kč/m2
  5. Předložit smlouvy  dodavatelů služeb
  6. Změna pojištění na rámcovou smlouvu.
  7. Výpis listu vlastnictví z Katastru nemovitostí

S požadovanými doklady se můžete dostavit v úřední dny PO + ST do 8:00-11:00, 12:00-16.00

 

 

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.