Shromáždění Rezidence Kosmákova 2

Pozvánka na shromáždění vlastníků

Společenství vlastníků Rezidence Kosmákova č.p.  3925/2, Znojmo
IČ: 17295564
datum konání: 12.9.2023, v 16:00
v domě Kosmákova 2, garáže 1 PP vchod z Palliardiho ul.

Program:

  1. Zahájení
  2. Schválení programu
  3. Rozdělování nákladů souvisejících s provozem domu, prohlášení vlastníka
  4. Projednání předpisu úhrad za užívání bytové/nebytové jednotky, garážového stání
  5. Změna statutárního zástupce, úprava stanov
  6. Diskuze
  7. Závěr

Účast vlastníků nutná. Neúčast lze řešit zastoupením jinou osobou s plnou mocí. Vlastníci se prokáží dokladem totožnosti.

Dokumenty:  https://www.znojemcan.cz/dokumenty-ke-stazeni/
Ve Znojmě 24.8.2023

Předseda společenství: Ohera Pavel, v.r.