Změny ve zpracování Průkazu energetické náročnosti budov

Změny ve zpracování Průkazu energetické náročnosti budov (PENB)
dle zákona č. 406/2000 Sb. a jeho novely č. 103/2015 Sb.

Společenství vlastníků jednotek (SVJ) nebo vlastník budovy:

 • má povinnost opatřit si PENB při prodeji nebo pronájmu celé budovy nebo při prodeji její ucelené části (byt, garáž, nebytový prostor atd.)
 • má povinnost od 1. ledna 2016 opatřit si PENB i při pronájmu ucelené části budovy
 • má povinnost předložit PENB nebo jeho ověřenou kopii možnému kupujícímu a nájemci budovy nebo ucelené části budovy před podpisem smlouvy
 • má povinnost předat PENB nebo jeho ověřenou kopii kupujícímu a nájemci budovy nebo ucelené části nejpozději při podpisu kupní smlouvy
 • má povinnost zajistit uvedení klasifikační třídy ukazatele v informačních a reklamních materiálech při prodeji a při pronájmu budovy nebo její ucelené části
 • má povinnost opatřit si PENB pokud dojde k větší změně bytového domu (např. při rekonstrukci obálky budovy nad 25% její plochy – zateplení, výměna oken; změna vytápění – chlazení, přípravy teplé vody atd.)

pokračuj ve čtení

Vydáno v informace pro družstevníky, Informace pro SVJ | Štítky , , , | Zanech komentář

Usnesení ze dne 12.5.2015

 Usnesení shromáždění delegátů stavebního bytového družstva ZNOJEMČAN konaného dne 12.5.2015

 

Shromáždění delegátů  stavebního bytového družstva ZNOJEMČAN se sídlem ve Znojmě,
Lidická 872/4, IČO:00212547

A/ schvaluje

 1. zprávu o činnosti PD
 2. zprávu KK o činnosti
 3. zprávu mandátové komise
 4. rozdělení zisku za rok 2014 takto:
  700.000 ,- Kč / fond odměn
  262.577,77 Kč / sociální fond
  215.000,- Kč / nerozdělený zisk
 5. řádnou účetní závěrku
 6. prodej pozemku p.č.407/32 v k.ú.Znojmo-Louka
 7. směrnici pro tvorbu a čerpání dlouhodobé zálohy na opravy a investice
 8. směrnici o nájemném

B/ projednalo a bere na vědomí

 1. zprávu o výsledcích hospodaření
 2. stanovisko kontrolní komise k výsledkům hospodaření

C/ ukládá

  1. představenstvu družstva

a) provést rozdělení HV za rok 2014
b) převést přeplatky nájemného z účtu krátkodobých záloh na účet dlouhodobá záloha(FO)bytových domů
c) zveřejnit v zápise z tohoto shromáždění delegátů seznam dlužníků družstva s nedoplatkem nájemného ve výši nad 5.000,-Kč

  1. kontrolní komisi

sledovat plnění usnesení shromáždění delegátů

 1. všem delegátům do 30ti dnů od konání SD zabezpečit svolání členských schůzí a seznámit členy se závěry SD
 2. všem členům případné nedoplatky vyúčtování služeb uhradit mimo rámec obvyklých úhrad ve lhůtě stanovené představenstvem družstva

D/ zmocňuje představenstvo družstva
K rozhodování o přijetí úvěrů na revitalizaci bytových domů v maximálním objemu 10 mil. Kč/ rok

Vydáno v Usnesení SD | Zanech komentář

Oznámení o změně úrokových sazeb pro službu Cash Pooling

Od 2. října dochází ke změně úrokových sazeb u služby ČSOB:
oznamnei.pdf oznámená o změně úrokových sazeb

Horní hranice koeficient
       1 000 000   0,10 %
       5 000 000   0,20 %
     20 000 000   0,25 %
     50 000 000   0,30 %
     100 000 000   0,30 %
10 000 000 000   0,30 %
Vydáno v Inzerce | Štítky , | Zanech komentář

Usnesení shromáždění delegátů 15.5.2014

 

 Usnesení shromáždění delegátů stavebního bytového družstva ZNOJEMČAN konaného dne 15.5.2014

Shromáždění delegátů  stavebního bytového družstva ZNOJEMČAN

se sídlem ve Znojmě,Lidická 872/4                                                                    IČO:00212547

A/ schvaluje

 1. zprávu o činnosti PD
 2. zprávu KK o činnosti
 3. zprávu mandátové komise
 4. rozdělení zisku za rok 2013 takto:
  700.000 ,-    Kč / fond odměn
  209.719,29   Kč/ sociální fond
  200.000,-     Kč / nerozdělený zisk
 5. řádnou účetní závěrku
 6. směrnici pro odměňování funkcionářů  a objem odměn PD a KK pro rok 2014 ve výši   200.000,-Kč
 7. stanovy družstva v úplném znění uzpůsobené dle ust.§ 777 odst.2 zák.č.90/2013  Sb. s účinností  od 1.6.2014
 8. směrnici pro rozúčtování služeb
 9. aktualizovaný sazebník manipulačních poplatků

B/ projednalo a bere na vědomí

 1.  zprávu o výsledcích hospodaření
 2.  stanovisko kontrolní komise k výsledkům hospodaření

C/ ukládá

 1. představenstvu družstva
       a) provést rozdělení HV za rok 2013
       b) převést přeplatky nájemného z účtu krátkodobých záloh na účet dlouhodobá záloha(FO)bytových domů
  c) zveřejnit v zápise z tohoto shromáždění delegátů seznam dlužníků družstva s nedoplatkem nájemného ve výši nad 5.000,-Kč
 2. kontrolní komis
     sledovat plnění usnesení shromáždění delegátů
 3. všem delegátům do 30ti dnů od konání SD zabezpečit svolání členských schůzí a seznámit členy se závěry SD
 4. všem členům případné nedoplatky vyúčtování služeb uhradit mimo rámec obvyklých úhrad ve lhůtě stanovené představenstvem družstva

D/ zmocňuje představenstvo družstva

    K rozhodování o přijetí úvěrů na revitalizaci bytových domů v maximálním objemu   30 mil.Kč/ rok

 

 

 

 

Vydáno v Usnesení SD | Zanech komentář
Status

pdf ČSOB Program pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek
pdf Úvěry BDSVJ 2015
pdf Nabídka úvěrování


 

Změna úrokových sazeb pro službu Cash Pooling pro SVJ

Jako správci společenství vlastníků Vám předkládáme oznámení Československé obchodní banky o změně úrokových sazeb od 8.8.2013 na běžných účtech SVJ na 0,35%.

Oznámení ČSOB

Vydáno v Informace pro SVJ | Zanech komentář

Usnesení ze dne 16.5.2013

Usnesení shromáždění delegátů stavebního bytového družstva ZNOJEMČAN konaného dne 16.5.2013

Shromáždění delegátů  stavebního bytového družstva ZNOJEMČAN
se sídlem ve Znojmě, Lidická 872/4                                    IČO:00212547
A/ schvaluje

 1. zprávu o činnosti PD
 2. zprávu KK o činnosti
 3. zprávu mandátové komise
 4. rozdělení zisku za rok 2012 takto:
  700.000,-       Kč / fond odměn
  317.488,51     Kč / sociální fond
  400.000,-       Kč / nerozdělený zisk
 5. řádnou účetní závěrku
 6. navržený finanční objem odměn PD a KK ve výši 200.000,- Kč
 7. prodej a části pozemku p.č.512/2 v k.ú. Domčice- Horní Dunajovice manželům  Odlévákovým, bytem Horní Dunajovice 258 a manželům Cidlíkovým, bytem Horní Dunajovice 260

B/ projednalo a bere na vědomí

 1. zprávu o výsledcích hospodaření
 2. stanovisko kontrolní komise k výsledkům hospodaření

C/ ukládá

 1. představenstvu družstva
  1. provést rozdělení HV za rok 2012
  2. převést přeplatky nájemného z účtu krátkodobých záloh na účet dlouhodobá záloha(FO)bytových domů
  3. zveřejnit v zápise z tohoto shromáždění delegátů seznam dlužníků družstva s nedoplatkem nájemného ve výši nad 5.000,-Kč
  4. připravit návrh stanov v souvislosti s rekodifikací soukromého práva
 2. kontrolní komisi
  1.  sledovat plnění usnesení shromáždění delegátů
 3. všem delegátům do 30ti dnů od konání SD zabezpečit svolání členských schůzí a seznámit členy se závěry SD
 4. všem členům případné nedoplatky vyúčtování služeb uhradit mimo rámec obvyklých úhrad ve lhůtě stanovené představenstvem družstva

D/ zmocňuje představenstvo družstva
K rozhodování o přijetí úvěrů na revitalizaci bytových domů v maximálním objemu 30 mil. Kč/ rok

Vydáno v Usnesení SD | Zanech komentář

Usnesení ze dne 17.5. 2012

 

 Usnesení shromáždění delegátů stavebního bytového družstva ZNOJEMČAN konaného dne 17.5.2012

Shromáždění delegátů  stavebního bytového družstva ZNOJEMČAN

 

A/ schvaluje

1/zprávu o činnosti PD

2/zprávu KK o činnosti

3/zprávu mandátové komise

4/rozdělení zisku za rok 2011 takto: 700.000,00      fond odměn

                                                               126.633,55      sociální fond    

                                                          200.000,00    nerozdělený zisk

5/řádnou účetní závěrku

6/navržený finanční objem odměn PD a KK ve výši 200.000,- Kč

 

B/ projednalo a bere na vědomí

     1/zprávu o výsledcích hospodaření

   2/stanovisko kontrolní komise k výsledkům hospodaření

    3/zprávu o odstoupení Mgr.Bohumila Dolejského z funkce člena představenstva

 

C/ ukládá

    1/představenstvu družstva

     a)provést rozdělení HV za rok 2011

b)převést přeplatky nájemného z účtu krátkodobých záloh na účet dlouhodobá záloha(FO)bytových domů

c)zveřejnit v zápise z tohoto shromáždění delegátů seznam dlužníků družstva s nedoplatkem nájemného ve výši nad 5.000,-Kč

d)učinit příslušné právní kroky k odprodeji RZ Bělá pod Pradědem

e)zajistit změnu zápisu v Obchodním rejstříku a to:výmaz Mgr.Bohumila Dolejského a zápis zvoleného náhradníka paní Jitky Brückové

    2/kontrolní komisi

sledovat plnění usnesení shromáždění delegátů

    3/všem delegátům do 30ti dnů od konání SD zabezpečit svolání čl.schůzí a seznámit členy se závěry SD

    4/všem členům případné nedoplatky vyúčtování služeb uhradit mimo rámec obvyklých úhrad ve lhůtě stanovené představenstvem družstva

 

D/zmocňuje představenstvo družstva

   a) K rozhodování o přijetí úvěrů na revitalizaci bytových domů v maximálním objemu

         30 mil.Kč/ rok  

    b)  K realizaci odprodeje RZ Bělá pod Pradědem

 

 

 

 

Vydáno v Usnesení SD | Zanech komentář

Usnesení ze dne 17.5. 2011

Usnesení shromáždění delegátů stavebního bytového družstva ZNOJEMČAN konaného dne 17.5.2011

Shromáždění delegátů  stavebního bytového družstva ZNOJEMČAN

A/ schvaluje
1/zprávu o činnosti PD
2/zprávu KK o činnosti
3/zprávu mandátové komise
4/rozdělení zisku za rok 2010 takto: 700.000,00     Kč  fond odměn   272.066,58     Kč  sociální fond
5/řádnou účetní závěrku
6/navržený finanční objem odměn PD a KK ve výši 200.000,- Kč
7/směrnici o nájemném z bytů a platbách spojených s užíváním bytů ve znění   vyhl.č.85/1997 sb.

B/ bere na vědomí
1/zprávu o výsledcích hospodaření
2/stanovisko kontrolní komise k výsledkům hospodaření
3/zprávu volební komise,podle níž byli do orgánů družstva zvoleni tito členové družstva:
Nově zvolení členové představenstva:Ing.Aleš Čeleda
Ing.Miloslav Kuchtík
Ing.Petr Čada
Marie Machylová
Ing.Libor Lendler
Jan Alexa  DiS
Jana Valášková
Jaroslav Šimeček
Mgr.Bohumil Dolejský

Nově zvolení členové kontrolní komise:Oldřich Houška
Eva Bencová
JUDr.Eva Kavalcová
Mgr.Zdeněk Gaja
Ing.Luděk Pokorný

Vydáno v Usnesení SD | Zanech komentář

Usnesení ze dne 13.5.2010

Usnesení shromáždění delegátů stavebního bytového družstva ZNOJEMČAN konaného dne 13.5.2010

Shromáždění delegátů stavebního bytového družstva ZNOJEMČAN
A) schvaluje
1.      zprávu o činnosti PD
2.      zprávu KK o činnosti
3.      zprávu mandátové komise
4.      rozdělení zisku za rok 2009 takto:
·         650.000,- Kč fond odměn
·         227.306,04 ,- Kč sociální fond
·         350.000,- nerozdělený zisk
5.      řádnou účetní závěrku
6.      navržený finanční objem odměn PD a KK ve výši 180.000,- Kč
7.      bezúplatný převod pozemků p.č.3662/2,3663/3 a 3663/41 v k.ú.Znojmo-město do podílového spoluvlastnictví bydlících v bytových domech U lesíka 18 a 19 
8.      bezúplatný převod nemovitosti(zemědělská stavba) na pozemku p.č.629  v k.ú.Šatov do vlastnictví(resp.spoluvlastnictví) Marty Schoinz a Josefa Gregora
B) bere na vědomí
1.      zprávu o výsledcích hospodaření
2.      stanovisko kontrolní komise k výsledkům hospodaření
C) ukládá
1.      představenstvu družstva
a.       provést rozdělení HV za rok 2009
b.      b)převést přeplatky nájemného z účtu krátkodobých záloh na účet dlouhodobá záloha(FO)bytových domů
c.       zveřejnit v zápise z tohoto shromáždění delegátů seznam dlužníků družstva s nedoplatkem nájemného ve výši nad 5.000,-Kč
2.      kontrolní komisi
sledovat plnění usnesení shromáždění delegátů
3.      všem delegátům
do 30ti dnů od konání SD zabezpečit svolání čl.schůzí a seznámit členy se závěry SD
4.      všem členům
případné nedoplatky vyúčtování služeb uhradit mimo rámec obvyklých úhrad ve lhůtě stanovené představenstvem družstva
D) zmocňuje představenstvo družstva
    K rozhodování o přijetí úvěrů na revitalizaci bytových domů v maximálním objemu 50 mil.Kč/ rok
Vydáno v Usnesení SD | Zanech komentář