GDPR – ochrana osobních údajů

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Tento dokument o zásadách ochrany osobních údajů vysvětluje, jaké osobní údaje Znojemčan, stavební bytové družstvo shromažďuje od vás, prostřednictvím našich interakcí s vámi  a jak tyto údaje používáme.

Veškeré údaje slouží pouze pro komunikaci s vámi a pro zajištění správy vašeho bytu, společných částí domu a pozemku. Kontaktní údaje mohou být poskytnuty třetím osobám jen v případě nutnosti zajištění opravy nebo údržby vaší nemovitosti o kterou jste nás požádali nebo na níž jsme se domluvili. Nelze je poskytnou za účelem reklamy a jiných podobných aktivit.

Proč osobní údaje zpracováváme (dle článku 6):

  • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
  • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
  • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany
  • subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů

Je nutné mít ke zpracování osobních údajů souhlas? Ne, GDPR naopak říká, že  souhlas se zpracováním je až poslední možnost, pokud není jiný důvod pro zpracování údajů, jako plnění smlouvy, plnění zákonných povinností nebo oprávněné zájmy správce. Naopak, jeho vyžadování z hlediska právních předpisů je považováno za nadbytečné a chybné.

Právo na výmaz.  Podle článku 17 má subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů. Dle čl. 17 odst. 3 b) existují právní povinnosti, a tak než bude subjekt požadovat výmaz osobních údajů, je třeba se seznámit se zákony  České republiky, které Družstvu nebo Společenství vlastníků ukládají shromažďovat osobní údaje i po ukončení vztahu. Právo být zapomenut není absolutní!

Zabezpečení:  Data o našich klientech jsou uložena v SQL databázi a zaheslena silnými hesly. Výpočetní technika je chráněna antivirovým programem. Dokumenty uloženy pod zámkem, nepřístupné cizím osobám. K osobním údajům mají přístup pouze osoby, které s nimi potřebují nakládat při plnění svých úkolů a povinností pro družstvo. Tyto osoby zachovávají o osobních údajích, s nimiž se seznamují, mlčenlivost.

Jaká jsou vaše práva:

  • žádat informace, jaké a jak zpracováváme vaše osobní údaje
  • požadovat opravu vašich nepřesných osobních údajů
  • požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, není-li pro zpracování důvod daný směrnicí GDPR
  • žádat vaše zpracovávané osobní údaje v elektronické podobě
  • budete-li mít důvod o nezákonném zpracování vašich osobních údajů, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů

Máte-li dotaz ke zpracování vašich osobních údajů, neváhejte napsat či zatelefonovat. Jsme tu pro vás.

GDPR – obecné nařízení – stránky ÚOOÚ

zdroje:

(aktualizováno: 22.5.2018)